Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

LDrama

ΠΕΙ φορτηγού

ΠΕΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

(ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 10/09/2009)
Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού

 • 1 έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης κατηγορίας C1, C, C1Ε ή CΕ.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. 
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. 
 
Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 • 1 Παράβολο Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.Ε.Ι.
 
Εκπαίδευση

Για την έκδοση του Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης απαιτείται η εξέταση του οδηγού
σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

Θεωρητική εξέταση

Η θεωρητική εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων
Π.Ε.Ι. και περιλαμβάνει 2 δοκιμασίες.

 1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ,  στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 από τις 60 ερωτήσεις σε
  χρονική διάρκεια 150 λεπτών.
 2. Δύο μελέτες περιπτώσεων , στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 24 βαθμούς από τους 40 που βαθμολογείται
  η πλήρης ανάπτυξη και των 2 θεμάτων, σε χρονική διάρκεια 90 λεπτών.
 
Πρακτική εξέταση
 1. Όσοι επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση προγραμματίζονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για πρακτική εξέταση η
  οποία αποτελείται από προφορική εξέταση διάρκειας 30 λεπτών και δοκιμασία οδήγησης διάρκειας 90 λεπτών.
 2. Η ισχύς του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, είναι πέντε (5) έτη και ανανεώνεται
  εφόσον ο οδηγός, παρακολουθήσει επιτυχώς το κατάλληλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

(ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 10/09/2009)
Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού

 • 1 έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης κατηγορίας C1, C, C1Ε ή CΕ.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. 
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.
 • Βεβαίωση παρακολούθησης Π.Ε.Ι.
 
Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 
Εκπαίδευση

Για την έκδοση του Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης  απαιτείται η παρακολούθηση σεμιναρίου .

Ο υποψήφιος οδηγός υποχρεούται να παρακολούθηση 35 ώρες Θεωρητικής Εκπαίδευσης (χωρίς Εξετάσεις) ή 42 ώρες (για
Εμπορευμάτων και Επιβατών μαζί) στη σχολή ΠΕΙ

Μετά την παρακολούθηση των 35 ή 42 ωρών αποκτάται τη Βεβαίωση Παρακολούθησης η οποία πρέπει να κατατεθεί στη Περιφέρεια του
τόπου διαμονής σας