Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

LDrama

Εισαγωγή κωδικού 96

Εισαγωγή Κωδικού 96

Για συνδυασμούς οχημάτων έως 4250 kgr ”Χωρίς Εξετάσεις”

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εισαγωγή του κωδικού Β96

 • 1 έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης Αυτοκινήτου.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. 
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. 
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός).

 

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την εισαγωγή του κωδικού Β96

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης

 

Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για την
εισαγωγή του κωδικού Β96

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 • Θεωρητικά μαθήματα : 1 ώρα
 • Πρακτικά μαθήματα : 6 ώρες 

 

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

 

Δικαίωμα οδήγησης

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου με την εισαγωγή του κωδικού Β96

 • Συνδυασμός αυτοκινήτου κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την
  προϋπόθεση ότι, η μάζα του συνδυασμού αυτού κυμαίνεται από τα 3.500 kg έως τα 4.250 kg.
 • Η άδεια αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 της Υ.Α. A3/οικ 50984/7947/2013 και φέρει
  τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 96 (B96).

 

Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω το δίπλωμα οδήγησης με την εισαγωγή
του κωδικού Β96

 • Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω το δίπλωμα οδήγησης με την εισαγωγή
  του κωδικού Β96
 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
  (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας B τουλάχιστον.
 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 • Να ολοκληρώσει ένα κύκλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την κατηγορία.