Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

LDrama

Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού
διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Προϋποθέσεις:

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας
οδήγησης είναι το 18ο έτος, συμπληρωμένο.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια
εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για
τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

 • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
 • Πιστοποιητικά Ιατρών – (οφθαλμιάτρου και παθολόγου ή καρδιολόγο).
 • 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Α.Φ.Μ.
 • A.M.K.A
Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το
δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 •  Θεωρητικά μαθήματα : 21 ώρες
 •  Πρακτικά μαθήματα : 25 ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέταση

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου εφόσον έχω δίπλωμα
οδήγησης μηχανής

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου εφόσον έχω δίπλωμα
οδήγησης μηχανης

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης
Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 • Θεωρητικά μαθήματα : Δεν απαιτούνται.
 • Πρακτικά μαθήματα : 18 ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Δικαίωμα οδήγησης

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

 • Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού
 • Φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους
 • Δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr
 • Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.
Προϋποθέσεις

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 17ο
  έτος όπου απαιτείται και η συναίνεση των γονέων του για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του
  μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6
  συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται
  βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την
  υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών