Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

LDrama

Ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Αρμόδια Υπηρεσία:
Οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος
ανεξαρτήτου τόπου κατοικίας του.

Προϋποθέσεις:

Η ανανέωση γίνεται χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση, έπειτα από ιατρική εξέταση, κατά την
οποία πρέπει να κριθεί ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις
υγείας.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή

παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της
αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους
υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης έως την ηλικία
των 80 ετών

 • 1 έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης ή πρωτότυπο αυτής εάν έχει λήξει.
 • Α.Μ.Κ.Α
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση ιδιώτη Οφθαλμίατρου και Παθολόγου ή Καρδιολόγου ή Γενικής Ιατρικής,
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Σημείωση:
Η ερασιτεχνική άδεια οδήγησης (αυτοκινήτου & μοτοσικλέτας) ισχύει μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας
σας, αν δεν υπάρχει Ιατρικός περιορισμός.
Η επαγγελματική άδεια οδήγησης ισχύει για 5 έτη, εάν έληξε, αυτό ισχύει για όλες τις κατηγορίες –
υποκατηγορίες της.
Μετά το 65ο έτος της ηλικίας σας, η άδεια οδήγησης ανανεώνεται ανά τριετία ( ερασιτεχνική ή
επαγγελματική).

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης

 • 1 Παράβολο Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης από την ηλικία
των 80 ετών και πάνω

 • 1 έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης ή πρωτότυπο αυτής εάν έχει λήξει.
 • Α.Μ.Κ.Α
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου
 • Βεβαίωση Παθολόγου
 • Βεβαίωση Νευρολόγου ή Ψυχίατρου
 • Βεβαίωση Ωτορινολαρυγγολόγου
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης

 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 • 1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
Ιδιωτικοί Γιατροί

Θα πρέπει να επισκεφθείτε οποιονδήποτε ιδιωτικό γιατρό για τις απαιτούμενες εξετάσεις για την ανανέωση
του διπλώματος οδήγησης 
                                                                                      Παρατηρήσεις – Ημερομηνίες

Ερασιτεχνικές άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν μετά την 19/1/2013 : Ανανέωση όταν
συμπληρωθούν 15 έτη από την έκδοση.

Ερασιτεχνικές άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν πριν την 19/1/2013 : Ανανέωση όταν ο κάτοχος συμπληρώσει το 65ο έτος ή μέχρι την 19/1/2033 ( τελική ημερομηνία ισχύς παλιών διπλωμάτων),ότι έρθει πρώτο.

Επαγγελματικές άδειες οδήγησης : Ανανέωση κάθε 5 χρόνια

Από την ηλικία των 65 ετών ανανέωση άδειας οδήγησης κάθε 3 χρόνια.

Από την ηλικία των 80 ετών ανανέωση κάθε 2 χρόνια. Απαιτείται εξέταση από ιατρούς των
ειδικοτήτων:

Παθολόγου, Οφθαλμιάτρου, Ωτορινολαρυγγολόγου & Νευρολόγου ή Ψυχίατρου