Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

LDrama

Κατηγορία ΒΕ

Κατηγορία ΒΕ

Για συνδυασμούς οχημάτων άνω των 4250 kgr ”Με Εξετάσεις”

Δικαιολογητικά   

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία ΒΕ

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης Αυτοκινήτου.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. 
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. 
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός)

 

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την κατηγορία ΒΕ

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
 • 1 Παράβολο Επέκτασης Άδειας Οδήγησης
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης

 

Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για την Κατηγορία ΒΕ

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 • Θεωρητικά μαθήματα : Δεν απαιτούνται
 • Πρακτικά μαθήματα : 7 ώρες

 

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Δικαίωμα οδήγησης

Τι μπορώ να οδηγήσω με την Κατηγορία ΒΕ

 • Συνδυασμός αυτοκινήτου κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg.
 • Μέγιστο φορτίο ρυμουλκούμενου έως τα 3.500 kg .

 

Προϋποθέσεις

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω την Κατηγορία ΒΕ

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
  (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας B τουλάχιστον.
 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 • Να ολοκληρώσει ένα κύκλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την κατηγορία.