ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣΟι σχολές οδηγών Lδράμα μπορούν να σας βοηθήσουν και να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες διεκπαιρέωσης μεταβιβάσεων αδειών για οχήματα όλων των ειδών. Επίσης αναλαμβάνουμε ολόκληρη τη διαδικασία από την αρχή ως το τέλος της εάν εσείς δεν έχετε το διαθέσιμο χρόνο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

● 'Αδεια κυκλοφορίας.
● Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη.
● Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) όταν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο
● Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του αυτοκινήτου.
● Για τα επιβατικά οχήματα ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου εφόσον υποχρεούται να διαθέτει.

Διάρκεια έκδοσης της πράξης

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Κόστος

Εξαρτάται από την κατηγορία (κυβικά εκατοστά του κινητήρα) του οχήματος.

Διάρκεια ισχύος  

Για αόριστο χρόνο.