ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση Άδειας Οδήγησης Μοτοσυκλέτας (κατηγορία Α1 έως 25 Kw ή 34 ίππους)

 Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας - Α1

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 18ο έτος για την κατηγορία Α μικρό (σταδιακή πρόσβαση).
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
  • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
  • Πιστοποιητικά Ιατρών - (απαιτείται το βιβλιάριο υγείας ή γενικές εξετάσεις*).
  • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Α.Φ.Μ.
  • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης εάν γίνεται επέκταση (τουλάχιστον Β' αυτοκινήτου).
  • Φάκελος.

Σημείωση:
Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 11 ώρες, Βιβλίο μοτοσυκλέτας - Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσικλετών
Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 21 ώρες, Βιβλίο ΚΟΚ - Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων
(δεν απαιτούνται οι 21 ώρες αν έχετε ήδη δίπλωμα αυτοκινήτου).
Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 10 ώρες.

Παρατήρηση:
Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολα των 90 € αν έχετε ήδη δίπλωμα αυτοκινήτου.
Προσοχή: Τα παράβολα της Εθνικής Τράπεζας ισχύουν για ένα χρόνο, ενώ εάν χρησιμοποιηθούν από τους γιατρούς για 6 μήνες.
Με την συμπλήρωση διετίας απο την απόκτηση της κατηγορίας Α' μικρό, έχετε δικαίωμα αίτησης για το Α' μεγάλο χωρίς εξετάσεις
(συμφ. με το άρθρο 42 του Ν. 2963/2001 ΦΕΚ Α' 268) αρκεί να έχει αποκτηθεί η κατηγορία Α' μικρό απο την 3/4/2002 και μετά.
Όσοι απέκτησαν την υποκατηγορία Α1(έως 125 κ.ε.) μέχρι την 2/4/2002 για να αποκτήσουν την κατηγορία Α' (χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών) πρέπει να ξαναδώσουν πρακτικές εξετάσεις.