ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση Άδειας Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού / Λεωφορείου (κατηγορία Γ+Ε / Δ+Ε συρμοί ή αρθρωτά οχήματα)

Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Φορτηγού/ΛεωφορείουΑρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 21ο έτος, συμπληρωμένο.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
  • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
  • 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (Γ Φορτηγού / Δ Λεωφορείου).
  • Φάκελος.

Σημείωση:
Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 8 ώρες(Γ) / 4 ώρες (Δ)

Παρατηρήσεις:
Η άδεια της κατηγορίας Γ+Ε ισχύει και για την κατηγορία Β+Ε, αλλά και για την κατηγορία Δ+Ε, εάν ο κάτοχος της άδειας έχει την Δ κατηγορία.

Η άδεια της κατηγορίας Δ+Ε ισχύει και για την κατηγορία Β+Ε.