ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Οργάνωση διάφορων εκδηλώσεων από τις σχολές Lδράμα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝΗ εταιρία με την οποία οι σχολές οδήγησης Lδράμα είναι στο ίδιο cluster δίκτυο αναλαμβάνει την οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν την οδική ασφάλεια, το ecodrive και την κυκλοφοριακή αγωγή.

 

 

 


 

Φωτογραφίες από εκδηλώσεις της Lδράμα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ