ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ADR

ADR - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων


Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Αρμόδιος φορέας εκπαίδευσης:
Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης υποψηφίων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.)

Δικαιολογητικά:

1- Αίτηση και εξουσιοδότηση παραλαβής πιστοποιητικού (συμπληρώνονται στη σχολή).
2- Δύο (2) φωτοαντίγραφα ταυτότητας (επικυρωμένα).

3- Δύο (2) φωτοαντίγραφα άδειας οδήγησης οχήματος (επικυρωμένα) τουλάχιστον Γ' κατηγορίας.
4- Δύο (2) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώσει υπεύθυνα ότι:
"Επιθυμώ το ονοματεπώνυμό μου στο πιστοποιητικό ADR που θα παραλάβω να αναγράφεται με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ή ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες".
(Η επιλογή Λατινικών Χαρακτήρων προϋποθέτει προσκόμιση νέου τύπου άδειας οδήγησης ή θεωρημένου φωτοαντιγράφου Διαβατηρίου).

5- Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση, τηλ. επάγγελμα, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. κλπ).

Χρόνος φοίτησης:
Ο χρόνος φοίτησης που απαιτείται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την Απόκτηση Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων είναι:
Βασική εκπαίδευση: 18 ώρες + 2 ώρες πρακτική.
Βυτία: 12 ώρες.
Κλάση 1η: 8 ώρες.
Κλάση 7η: 8 ώρες.

Βιβλία - Έντυπα:

Τα αρχεία που ακολουθούν αποτελούν τον κατάλογο όλων των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται από τις επιτροπές εξετάσεων κατά τη σύνταξη των ερωτηματολογίων εξέτασης υποψηφίων οδηγών οχημάτων επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) για την αρχική χορήγηση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Σύμβολα Κλάσεων Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 


 

Σύμβολα Κλάσεων Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

 

Πίνακας Κλάσεων Επικίνδυνων Εμπορευμάτων


ΚΛΑΣΗ 1: ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ

όπως: βαμβακοπυρίτιδα, φυσίγγια πεπιεσμένης μελανής πυρίτιδας, νιτροκυτταρινούχος πυρίτιδα, μελανή πυρίτιδα, ζελατινώδης νιτροτολουόλη

Είδη γεμισμένα με εκρηκτικές ύλες

όπως: εμπρηστικά φυσίγγια, πυροσωλήνες κρουσιφλεγή καψύλλια, εμπύρια, φυσίγγια κυνηγιού, πυροκροτητές, καπνογόνοι μηχανισμοί, κλπ.

Αναφλεκτήρες, πυροτεχνήματα και παρόμοια εμπορεύματα

όπως: πυρεία ασφαλείας, σωληνωτοί αναφλεκτήρες, πυροτεχνικά είδη και παιχνίδια, στρογγυλά βαρελότα, εμπρηστικές βόμβες, βεγγαλικά, καπνογόνες ύλες κλπ.

ΚΛΑΣΗ 2: ΑΕΡΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ή ΔΙΑΛΥΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

όπως: άζωτο, αργό, οξυγόνο, υδρογόνο, μεθάνιο, φθόριο, φυσικό αέριο, αμμωνία, χλώριο, βουτάνιο, προπάνιο, αιθάνιο, υδροχλώριο, διοξείδιο και άνθρακα κλπ.

ΚΛΑΣΗ 3: ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ

όπως: βενζίνη, πετρέλαια, ορυκτά έλαια, προϊόντα συμπυκνώσεως φυσικού αερίου, υδατάνθρακες, αλκοόλες, αιθέρες, αλδεϋδες, κετόνες, αστέρες, νιτρίλια, διθειούχος άνθρακας, παρασιτοκτόνα, υδρογονάνθρακες κλπ.

ΚΛΑΣΗ 4.1: ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ

όπως: ξυλάνθρακας, θείον, κυτταροειδή, πλαστικοποιημένη νιτροκυτταρίνη, κόκκινος φώσφορος, καουτσούκ, λιγνίτης, γαιάνθρακας, ναφθαλίνη.

ΚΛΑΣΗ 4.2: ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ Ή ΥΛΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΥΣΗ

όπως: λευκός και κίτρινος φώσφορος, ενώσεις φωσφόρου με διάφορα μέταλλα, αλκύλια λιθίου, μέταλλα σε πυροφόρο μορφή, άνυδρα σουλφίδια καλίου ή νατρίου, φρεσκοκομμένος ξυλάνθρακας σε σκόνη κλπ.

ΚΛΑΣΗ 4.3: ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ Ή ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΛΚΥΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

όπως: αλκαλομέταλλα (π.χ. κάλιο, νάτριο, ασβέστιο), πυριτιούχο ασβέστιο σε σκόνη, πυριτιούχου αλκάλια, ανθρακασβέστιο, τριφθοριούχο βόριο κλπ.

ΚΛΑΣΗ 5.1: ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

όπως: υδατικά διαλύματα υπεροξειδίου του υδρογόνου, υπερχλωρικό οξύ, χλωρικά άλατα, υπερχλωρικό οξύ σε υδατικά διαλύματα, νιτρικό αμμώνιο, λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου τύπου Α1, Α2, Α3, Α4, νιτρικό νάτριο, νιτρικό βάριο, νιτρικός μόλυβδος, ανόργανα νιτρώδη άλατα, υπεροξείδιο αλκαλικών μετάλλων κλπ.

ΚΛΑΣΗ 5.2: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ

όπως: υπεροξείδιο διτριτογενούς βουτυλίου κλπ.

ΚΛΑΣΗ 6.1: ΤΟΞΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

όπως: υδροκυανικό οξύ, νιτρίλια, νιτρογενείς οργανικές ενώσεις, αλκύλια μολύβδου όπως τετρααιθυλικός μόλυβδος, χλωρονιτροβενζόλια, κρεζόλες κλπ.

ΚΛΑΣΗ 6.2: ΑΠΕΧΘΕΙΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΜΟΛΥΝΣΗ

όπως: νωπά δέρματα, νωπά κόκαλα, εντόσθια, αδένες, κοπριά, περιττώματα, άλλες ύλες ζώων κλπ

ΚΛΑΣΗ 7: ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΥΛΕΣ

(Ειδική κλάση)

ΚΛΑΣΗ 8: ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

όπως: θειικό οξύ, νιτρικά οξέα, διαλύματα υδροχλωρικού οξέος, διάλυμα καυστικής σόδας, διάλυμα καυστικής ποτάσας, διαλύματα υποχλωριώδους οξέος, βρώμιο, συσσωρευτές γεμιζόμενοι με αλκαλικά διαλύματα κλπ.

ΚΛΑΣΗ 9: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ

όπως: άσβεστος PCB''S (π.χ. κλοφέν), συσκευές που περιέχουν PCB''S (π.χ. μετασχηματιστές) κλπ.